Kunskap är flum?

I veckan presenterades den nya lärarutbildningen. Man tar sig för pannan och undrar vilket århundrade som förslaget hör hemma i. Kortfattat innebär förslaget att man skapar olika lärarutbildningar för olika lärare och att gränserna sätts hårt mellan förskollärare, förskoleklasslärare, fritidspedagoger, grundlärare för år 1-3, år 4-6 och ämneslärare för år 7-9 eller gymnasiet. Den enda överlappningen tycks vara att gymnasielärare kan få undervisa i år 7-9 på grundskolan. Koppla detta med de nya tuffare behörighetsreglerna och vi kommer att få kaos i svensk skola.

Mest upprörd blir man av de sänkta kunskapskraven. Min enda slutsats blir att elever i årskurs 1-6 på grundskolan nog bara ska lära sig att veta hut. Några ämneskunskaper får deras lärare nämligen inte med nya utbildnigen. Det får eleverna vänta med till i sjuan. Dekanen på Göteborgs universitets utbildningsvetenskapliga fakultet, professor Mikael Alexandersson formulerar kritiken i en
krönika. Läs den!

Lärare som idag får 1,5 års utbildning i matematik ska klara sin uppgift i framtiden på en halv termins matematikstudier. Det är så regeringen vill att vi ska lämna flumskolan!

Det kommer också att bli förfärligt krångligt att organisera skolan och möta förändringar i elevkullar. Idag överlappar lärarnas behörigheter varandra. Det betyder att lärare kan matcha förändringar i åldersstrukturen. När eleverna i skolår 7-9 är lite färre så kan 4-9-lärarna möta elever redan i fyran. Med det nya systemet blir de arbetslösa. Och skulle det då uppstå brist på lärare i femman, så får man inte anställa de övertaliga lärarna från årskurs 7-9. Jättedumt!

Men skolministern är nöjd. Kunskap är flummigt och nu tas den bort ur lärarutbildningen. Lärarnas djupa ämneskunskaper försvinner - de blir grunda. Nu väntar vi bara på att den nya läroplanen presenteras. Utan dumma ämneskunskaper de första sex skolåren. Det är ju bara flummigt med ämneskunskaper. Undrar bara vad som ska betygssättas i årskurs 6? Och vad lärarna ska skriva betygsliknande omdömen om?

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback