Håll musiken igång!

Mitt i den viktiga och nödvändiga debatten om granskningen av folkpartiets skolpolitik håller något förfärligt på att hända. Något som ingen talar om. Kulturskymning sänker sig över gymnasisterna med en hastighet som inte hör hemma här, i polartrakterna. Mörkret sänker sig fort - som i tropikerna.

Gymnasister är inte dumma. Snabbare än någon kunde begripa har de reagerat på högskolans nya antagningsregler som börjar gälla 2010. Regler som säger att matematik och moderna språk (och andra ämnen beroende på vad man vill studera) ger fler meritpoäng änd andra kurser. Och det är ju bra att ungdomar läser språk och matematik. Och det är bra att premiera sådana "nyttiga" studier (fast i mina mörka stunder undrar jag över nyttigheten hos cosinus och dativobjekt). Men frågan är om vi är lika lyckliga över effekterna.

I alla gymnasieprogram finns det ett friutrymme för eleverna att själva välja några kurser. Systemet har inneburit att ungdomar som har t ex ett musikintresse har kunnat välja det naturvetenskapliga programmet och så välja musik som en kurs. Med viss rätt har systemet fått kritik för att det har lett till att en del elever har valt kurser som inte krävt så mycken ansträngning och inte heller haft någon större betydelse för deras framtida studier av taktiska skäl. De har fått höga poäng som de sedan inför antagningen till högskolan konkurrerat ut andra elever som valt svårare kurser.  Alltså har man klippt till med nya regler för antagning till högskolan där kurser i matte, språk och vissa andra ämnen väger tyngre när man söker till högskolan.

Jag tror inte att någon, inte ens major Björkris, hade tänkt sig att kurser i bild, musik, dans och teater skulle helt upphöra. Men, det är precis vad som händer just nu. Framför våra ögon och ingen slår larm!

Jag hoppas att det också i framtiden kommer att finnas ingenjörer som förstår sig på konst, språkvetare som kan spela oboe, läkare som känner världsdramatiken och lärare som någon gång i sitt liv har provat på ett pas des deux. Men faktum är att om vi inte ser upp kan det bli så att framtidens akademiker visserligen är hejare på ekvationer och spansk meningsbyggnad, men har ytterst rudimentär uppfattning om konsterna.

Och det verkar inte som om vi kan hoppas på gymnasieutredningen. Idag måste alla gymnasister läsa "estetisk verksamhet" - det är ett kärnämne i dagens gymnasieskola. Ämnet tar upp 50 poäng av de totalt 2 500 poäng som en gymnasieutbildning ska ge. Enligt gymnasieutredningens förslag ska åtta ämnen vara kärnämnen, men inte något estetiskt. Lägg till det en kulturpolitik som bygger på att "lönsam" kultur ska premieras, att kulturskolor runt om i borgerliga kommuner får dra åt svångremmen och höja avgifterna och allt mer stressade familjer. Framtiden ter sig dyster - men det gäller att inte dö utan att kämpa!

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback