Mot bättre vetande, nu reagerar forskarna

Den femte mars ställdes en viktig fråga i riksdagen till skolminister Björklund. Det var riksdagsledamoten Olle Thorell som hovsamt undrade om skolministern kunde lämna en redogörelse för den forskning som stöder införandet av betygsliknande omdömen från årskurs ett. Skolministern berättar i svaret utförligt om vad han tycker och hur det är i andra länder, men någon forskning nämns inte i svaret. Man kan ana varför. Det finns helt enkelt inte forskning som stöder idén om att betyg ökar kunskaperna hos eleverna.

Skolministern blandar också ihop betygssättning med att göra kunskapsbedömningar. All pedagogisk verksamhet bygger på att pedagogen bedömer var hans eller hennes adepter befinner sig och en djup kunskap om hur man tar sig vidare. Vi som är kritiska till betyg är oftast inte kritiska till kunskapsuppföljningar och dito utvärderingar. Få av oss vill ha en slö, slapp och likgiltig utbildning. Jag, och många betygskritiker med mig, vill att utbildningen ska gå på djupet och lämna spår hos den som utbildar sig. Betygsskolan, som bygger på att eleverna inte strävar efter att lära sig, utan att få så högt betyg som möjligt förutsätter ytliga kunskaper som snabbt kan bytas in mot en symbol i betygssystemet.

Nu börjar också forskarna reagera. I Svenskan skrev docenten Hans-Åke Scherp häromdagen i en svidande vidräkning med den nu rådande skolpolitiken att den möjligen hör hemma på 1800-talet. Han konstaterar att politiken som nu förs är i strid mot såväl vetenskap som beprövad erfarenhet och oroar sig för att det är våra barn som får betala dyrt för de ovetenskapliga experimenten.

Scherp skriver - precis som han ska - på en akademisk prosa som antagligen inte går hem lika enkelt hos väljarna som Björklunds oneliners. Det är ett problem. Om vi vill att skolpolitiken ska spegla vad vi faktiskt vet om hur man lär sig och vad som är effektiv undervisning, då måste vi hitta egna oneliners. Eller övertyga väljarna om att långa och krångliga resonemang är att föredra framför klatschiga repliker.

Men politik är inte något så enkelt som att genomföra vad forskarna har kommit fram till. Tvärtom vore det högst odemokratiskt om de folkvalda skulle okritiskt svälja vad forskarna kommit fram till. Forskning är inte värderingsfri och forskarna har ofta ett uppdrag och en finansiär som mer eller mindre påverkar vad forskningen ska handla om. Och politikerna har faktiskt ett uppdrag av sina väljare - man ska företräda väljarnas åsikter, samtidigt som man ska vara opinionsbildare. Därför måste politikerna lägga ihop åsikter och vetande. Då får vi en riktigt bra politik.

Det är stor risk att inte bara folkpartiet väljer att strunta i allt forskarna vet om hur lärande går till. Mitt eget parti är just nu mest intresserad av att lyssna efter "vad som går hem i stugorna" och inte lika bra på att fundera över vad är det som faktiskt leder till det rättvisa och solidariska samhälle vi vill ha och våra väljare förväntar sig av vår politik. Därför är det hög tid att samla sig från vänster till höger och satsa på utbildningsvetenskaplig forskning. Kanske kan vi med hjälp av den slita några av tvisterna i svensk skolpolitik?


Familjen testad

Satt igår kväll på en av de lokala krogarna och åt vår middag. Kom att prata om SVT-serien om 9A och när de testat vilka yrken de borde satsa på genom en TCO-site. Från det över till andra triviala test på nätet. T ex vilken karaktär i tv-serien vita huset man är mest lik. Jo, jag har gjort den. När vi kom hem måste testerna förstås göras...

Jo, jag borde sadla om till läkare, forskare eller jurist. Dottern fick rådet att satsa på att bli ekonom eller revisor. Sonen rekommenderades att bli regissör, eller kanske projektledare.

Vilka Vita-husetkaraktärer som befolkar familjen Lundström? Ja, presidenten, Toby Ziegler, Sam Seaborn och Josh Lyman bor här. Vem som är vem? Tja, prova att gissa. Jag kanske återkommer med detaljer...

Jag finns

Om någon till äventyrs saknat bloggandet, så är jag ledsen. Det har inte precis varit brist på ämnen att blogga om, bara brist på tid och ork. Idag har vi presenterat att senaredelen på den ena skolan i vår skolenhet ska läggas ner och att F-9-skolan blir en F-5-skola. Läs mer här

Det är nödvändigt att göra något radikalt, med det elevunderlag som finns räcker inte tonåringarna till både en privat och två kommunala 6-9-skolor i Väsbys centrala delar. Det blir ett utmärkt tillfälle att bygga de nya skolorna, vässa kvaliteten och stärka våra starka sidor. Men det är många som berörs. ca 80 anställda, 750 elever och alla deras föräldrar som ju är direkt berörda. De andra skolorna i kommunen. Politiken. Samarbetspartners av olika slag. Och så gäller det att tänka sig för hur man informerar så att alla berörda verkligen får veta allt. 

Dagens informationstillfällen till personal och föräldrar och morgondagens information till de mest berörda eleverna har föregåtts av veckor av minutiöst planerade och grubblande. Mycket på kvällar och helger - den vanliga verksamheten ska ju rulla precis som alltid. Så det har inte blivit så mycket kraft över till att blogga. Men, man vet inte - påsken närmar sig, det blir ljusare ute och förändringsarbetet är igång. Kanske kommer kraften tillbaka. Smygande.